Praktische informatie en kosten


Kosten & vergoedingen

Een sessie creatieve coaching duurt een uur en kost € 65,- (incl BTW). Dit geldt zowel voor sessies met kinderen en jongeren als gesprekken met ouders.
Voor een kennismakingsgesprek geldt een aangepast tarief: € 35,- (incl BTW)

Een aantal ziektekostenverzekeraars vergoedt (een deel van) de kosten vanuit de aanvullende pakketten. Informeer hiervoor bij je zorgverzekeraar. De volgende codes zijn hierbij van belang:

NVPA licentienummer: 103973
RBCZ licentie nummer: 171031R
AGB-code zorgverlener:  94-010843
AGB-code praktijk: 94 – 058811

Zakelijke informatie

Ik ben aangesloten bij de NVPA; Beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten, lidnummer 103973.
Meer informatie op www.nvpa.org.

Tevens is Claver Creatieve Coaching ingeschreven in het RBCZ-register als Registertherapeut BCZ, met licentienummer 171031R. Claver Creatieve Coaching staat geregistreerd bij Vektis, een database voor zorgverzekeraars.
AGB-code zorgverlener:  94-010843
AGB-code praktijk: 94 – 058811

Klacht- en tuchtrecht
Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA (www.nvpa.org) onder het kopje ‘Voor cliënten’. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).


  • "Met creativiteit bouwen aan meer zelfvertrouwen!"
Claver Coaching

Claver Coaching